Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του ιστότοπου www.kathemiaistoria.gr  υπόκειται στις Αποφάσεις Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, της Ελληνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Κανονισμός GDPR 679/2016).

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση συνδέσεων στο Διαδίκτυο με άλλους ιστότοπους που ελέγχονται από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνοντας τους επισκέπτες/χρήστες και πάντα στο πλαίσιο της ισχύος της νομοθεσίας. Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτυακού Τόπου της Εταιρείας έχει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων και αντίρρησης στην επεξεργασία σε σχέση με προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αναφερθεί γραπτώς στην εταιρεία, Κάθε Μία Ιστορία, διεύθυνση Τζουμαγιάς 39, 12131, Αθήνα, Ελλάδα