Η οργάνωση Κάθε Μία Ιστορία είναι αφιερωμένη στο γυναικείο storytelling, την ενίσχυση της ορατότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών.

Ακούμε τις σελίδες που λείπουν.

Το όραμά μας είναι:

Να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα ενεργητικής ακρόασης που προωθεί την 
ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.